Nivig d.o.o.Aškerčeva cesta 20
3325 Šoštanj
TEL: 03 89 11 003
e-mail: info@nivig.si
www:  http://nivig.si/

Ponudba:
  • Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
  • Dobava, vgradnja in zagon malih komunalnih čistilnih naprav
  • Izgradnja in vzdrževanje komunalnih cevovodov
  • Izgradnja cest in pločnikov
  • Urejanje okolice